12 września 2015

ZooBotanica

ZooBotanica

W dniach 12-13 września 2015 r. we Wrocławiu miała miejsce XIV edycja Targów Zoo-Botanica. Impreza ta jest największą wystawą zoologiczno-botaniczną w Polsce – na ok. 7000 m2 prezentuje się co roku ponad 150 wystawców a każda edycje targów przyciąga blisko 16 tys. odwiedzających. Jest to doskonała okazja dla wielu, zaproszonych do udziału, organizacji pomagającym bezdomnym zwierzętom do zaprezentowania swojej działalność szerszej publiczności. Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim wzięło po raz trzeci udział w tym wydarzeniu. Przez cały okres trwania targów stoisko SPŚM odwiedziło wiele osób żywo zainteresowanych działalnością stowarzyszenia. Niektórzy dopiero tutaj mieli okazję dowiedzieć się nie tylko o istnieniu SPŚM, ale również o problemie bezdomności świnek morskich, skali tego zjawiska oraz o formach pomocy – w tym o możliwości adopcji. Wolontariusze obecni przy stoisku odpowiadali na pytania dotyczące prawidłowej opieki nad świnkami morskimi – ich wymagań odnośnie klatki, wyżywienia czy wyboru właściwego weterynarza. Zainteresowanym osobom wyjaśniali proces adopcyjny, rozwiewali wątpliwości przed odbyciem wizyty przedadopcyjnej czy podpisaniem umowy adopcyjnej. Można było również uzyskać informacje o aktualnie szukających nowego domu świnkach, jak również zapoznać się na żywo z wyadoptowanymi już świnkami, które wraz ze swoimi nowymi właścicielami odwiedziły Nas w czasie targów . Dawało to możliwość zapoznania się z procesem adopcyjnym widzianym oczami również od drugiej strony – Domu Stałego, jej opiniami i doświadczeniem. Oprócz tego przy Naszym stoisku można było otrzymać ulotki informacyjne lub kupić cegiełki - kalendarze, książeczki zdrowia, gadżety SPŚM oraz wiele polarowych legowisk, jamek, kapciochów, hamaków czy norek dla swoich pupili - z których całkowity dochód został przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia, w głównej mierze na leczenie i utrzymanie podopiecznych stowarzyszenia w Domach Tymczasowych. W czasie trwania targów udało się zebrać do puszki dla stowarzyszeniowych podopiecznych 1815,00 zł.

~Pastuszek