Krótko o świnkach morskich

Świnka morska (obecnie kawia domowa) pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie do dzisiaj w rejonach górskich żyją jej dzicy krewniacy. W naturze żyje w stadach, żerujących na roślinach górskich łąk i zarośli.

Stada składają się zwykle z samca i kilkunastu samic. Ciąża trwa ok. 60 dni, rodzi się od dwóch do pięciu młodych, które od razu po urodzeniu są samodzielne, co oznacza, że wprawdzie matka karmi je mlekiem około trzech tygodni, ale jedzą również to samo, co dorosłe osobniki.

Naturalnymi wrogami dzikich kawii są ptaki drapieżne – dlatego oczy świnek położone są szeroko i wysoko, żeby łatwo obserwować przestrzeń w górze i w razie niebezpieczeństwa – umknąć. Najlepiej rozwiniętym zmysłem jest węch, mają również zmysł czucia przestrzennego wspomagany przez wibrysy, czyli pojedyncze sztywne włosy umieszczone z boku i u dołu policzków oraz nad oczami.

Dzikie kawie nie kopią nor, wykorzystują ukrycia naturalne lub opuszczone przez inne zwierzęta, jednak prowadzą raczej wędrowny tryb życia, przemieszczając się w poszukiwaniu pokarmu.

Kawie łatwo się oswajają i chętnie żyją w pobliżu człowieka, toteż rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej zawsze wykorzystywali je jako zwierzęta hodowlane. Po podbiciu tego kontynentu statki Kolumba przywiozły kawie do Europy i tak rozpoczęła się kariera świnki morskiej jako domowego pupila i zwierzęcia laboratoryjnego.

Nasi aktualni podopieczni są całkowicie udomowieni, choć zachowali wiele cech swoich dzikich przodków, zwłaszcza zachowania stadne, takie jak potrzeba towarzystwa, ustalanie hierarchii w grupie i ukrywanie słabości. Oczywiście nie zmieniły się także gatunkowe potrzeby żywieniowe, choć zostały dostosowane do miejscowych warunków. Zatem: są to zwierzęta małe, ruchliwe, stadne i całkowicie roślinożerne. W dobrych warunkach żyją 7-8 lat. Ich potrzeby mieszkaniowe i żywieniowe przedstawione są na naszej stronie.

Warto zapamiętać, że mają również pewną wyjątkową cechę: bezlitośnie i bezapelacyjnie kradną serca swoich opiekunów…